Oddajte pobudo

Presoja posledic za IT

pripomocek 15 opis

Digitalne tehnologije, kot so internet, družbeni mediji in mobilne naprave, so že spremenile vsakodnevno življenje, vendar se pričakuje, da se bo njihov vpliv še povečal. Zasnova digitalnih in nedigitalnih politik bo zato morala zajeti tudi presojo posledic na IT.  

Prav tako bi morale biti nove pobude skladne z enotnim digitalnim trgom, ki ustrezajo svojemu namenu na digitalnem in fizičnem področju. Za izvajanje skoraj vsake nove zakonodaje EU bo potrebna tudi podpora sistemov IKT. Zgodnja opredelitev in analiza teh zahtev glede IKT bo olajšala načrtovanje pravočasnih rešitev, sprejemljivih za zainteresirane strani, vključno z upravami držav članic.

 

Uporabne povezave

Uporabne povezave

Program dela vlade dostopen na http://www.vlada.si/delo_vlade/program_dela_vlade/

Navodilo za izvajanje Poslovnika Vlade Republike Slovenije št. 10. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 20. 6. 2017

Navodilo za pripravo delovnega programa Vlade Republike Slovenije. Generalni Sekretariat Vlade Republike Slovenije, 26.10.2006

Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14)

Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09)

Uredba o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/06 in 95/11)