Oddajte pobudo

Faze

Akcijski program znižanja administrativnih bremen je sestavljen iz posameznih faz. Zaključena je V. faza, v kateri so bile izvedene evalvacije, s čimer se je ugotavljala učinkovitost sprememb z namenom uresničevanja ciljev Akcijskega načrta. Izvedene faze:
  • I. faza (oblikoval se je seznam predpisov, ki so se na podlagi EMMS izmerili)
  • II. faza (v sodelovanju s zunanjimi izvajalci so se izvedle meritve predpisov)
  • III. faza (posamezna ministrstva so na podlagi sklepa Vlade RS pripravila nabor ukrepov za zmanjšanje administrativnih bremen)
  • IV. faza (izveden postopek normativnih sprememb predpisov na podlagi sprejetih ukrepov).
  • V. faza (evalvacija učinkov sprememb - REZULTATI
Rezultati iz II. faze kažejo, da je bilo vključenih 14 področij, pregledanih 71 zakonov, 3.529 podzakonskih predpisov, od katerih jih je bilo 996 administrativno obremenjujočih. Analizirani predpisi povzročajo gospodarstvu in državljanom 1,449 mrd EURadministrativnih bremen. Za uresničitev cilja minus 25 je ugotovljena bremena potrebno znižati za 362 mio EUR. Analize na posameznih področjih oziroma zakonih so bile narejene v skladu z Enotno metodologijo za merjenje stroškov (EMMS), ki je prevzeta po mednarodni metodologiji SCM in je orodje za izračun administrativnih stroškov.
Slika: Časovni pregled aktivnosti v sklopu izvajanja Akcijskega programa za zmanjševanje administrativnih bremen