Oddajte pobudo

Vse pobude

Datum oddaje: 11. 09. 2015

Kategorija: Javna uprava

Pristojni organi: MJU

Javna objava podatkov in javnih registrov in evidenc

Predlagam, da so vsi podatki iz poslovnih registrov in objav dostopni brezplačno tudi za nadaljno uporabo. 1. Poslovni register Slovenije 2. Objave sklepov in pisanj izdanih v postopkih zaradi insolventnosti 3. Transakcijski računi poslovnih...

Preberite več

Datum oddaje: 07. 09. 2015

Kategorija: Promet

Pristojni organi: MzI

Odziv na predlog spremembe zakona, ki uvaja možnost plačila 1/3 kazni za prometni prekršek

Predlagam, da če višine kazni za prometne prekrške ni mogoče prilagoditi plačilni sposobnosti kršitelja (kot je to urejeno v nekaterih državah EU), naj se višina kazni prilagodi ceni osebnega avtomobila. Obrazložitev je enostavna: reveži...

Preberite več

Datum oddaje: 05. 09. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Plačilo davka v primeru nakupa zemljišča

Pozdravljeni. Pri nakupu zemljišča moramo podpisano pogodbo oddat na FURS, kjer nam v mesecu ali več določijo plačilo davka, ki ga (ponavadi) plača prodajalec. V mojem primeru prodajalec ni hotel plačati davka (vpisano v pogodbi, da ga...

Preberite več

Datum oddaje: 31. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ

Pogoji za pridobitev dovoljenja za zaposlitev tujca

Spoštovani, pri vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev tujca pri Zavodu za zaposlovanje - obrazec TUJ-1 je obvezno dokazilo pod točko 10 izjava, da je imel delodajalec za obdobje zadnjih šestih mesecev dobiček v višini najmanj dveh...

Preberite več

Datum oddaje: 30. 08. 2015

Kategorija: Finance

Pristojni organi: MF

Način plačila DDV

Zavezanci za plačilo DDV sami odločamo o načinu plačila DDV. Ker nekateri majhni zavezanci za plačilo DDV svoje storitve obračunavamo mesečno, je enostavneje, da tudi DDV plačujemo mesečno, ker se v treh mesecih lahko zgodi, da zavezanec...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 08. 2015

Kategorija: Pravosodje

Pristojni organi: MP

Manjkajoči podatki na pozivih za plačilo sodne takse

Pozdravljeni. Praktično na vseh pozivih, kakor tudi na opominih pred izvršbo, organi nikoli ne navedejo podatkov o sledljivosti do originalne listine. Zaradi obsežnosti našega podjetja, je iz prejetih listin tako nemogoče dopise enostavno...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 08. 2015

Kategorija: Sociala

Pristojni organi: MDDSZ

Uskladitev - preživnina

Pozdravljeni. Obveščanje o uskladitvi preživnine, ki jo prejme oseba, ki preživnino plačuje in oseba, ki jo prejema, v primeru, da je uskalditev 0,00 EUR je nesmiselno in je zgolj dodatno delo za javne uslužbence in zapravljanje javnih...

Preberite več

Datum oddaje: 28. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MF, MOP, MZ

Problemi, ki nam jih povzroča FURS

Dejavnost opravljam na področju projektiranja v gradbeništvu. Plačilo za opravljeno delo je največkrat vezano na pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja za objekt, kar pomeni, da moramo na svoj zasluženi denar čakati največkrat tudi...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MDDSZ, MOP

Načrt varnosti

Izvajamo gradbena dela v Sloveniji že vrsto let. Sam kot delodajalec svoje dolžnosti glede varnosti pri delu izpolnjujem, saj delavci redno hodijo na obdobne zdravstvene preglede in usposabljanja za varno delo. Na nasprotni strani pa niti eden...

Preberite več

Datum oddaje: 27. 08. 2015

Kategorija: Poslovni SOS

Pristojni organi: MP

Predlog spremembe ZIZ

Pozdravljeni. Imamo kar nekaj neplačnikov/goljufov, ki pa se jim v tem sistemu prav nič ne zgodi. Sistem je popolnoma neučinkovit in nalaga stroške samo upniku. Ob temu, da do rešitve zadeve ne pride, se tudi iz državne strani težave upnikov...

Preberite več