Oddajte pobudo

 

Dosežki na področju boljše zakonodaje

-sistematično pregledovanjem vseh podzakonskih aktov z vidika administrativnih bremen ter vzpostavljena informacijska podpora zakonodajnega postopka (IPP)

-obvezna objava predlogov predpisov na e- demokraciji

-vzpostavljena orodja in permanenta skrb za sodelovanje in vključevanje javnosti pri pripravi predpisov,

-izvedene evalvacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje - realizirani prihranki v višini 365 mio EUR,

- uveden MSP test (presoja posledic predpisa na gospodarstvo) v obliki spletnega orodja in izvajanje usposabljanj javnih uslužbencev

-vsi ukrepi Vlade RS za boljše zakonodajno in poslovno okolje ter prihrankov občin na enem mestu - Enotne zbirke ukrepov

-na enem mestu državljanom in poslovnim subjektom omogočeno posredovanje predlogov za odpravo administrativnih ovir in spremljanje njihove realizacije  - portal in facebook STOP birokraciji

-storitve za domače in tuje podjetnike - portal eVEM in EUGO Slovenia