Oddajte pobudo

Pojasnila ZZZS

ZZZS ima z MIZŠ vzpostavljeno povezavo za dnevno pridobivanje podatkov o statusu šolajoče se osebe za zavarovane osebe, pri katerih je to pogoj za urejenost zavarovanja (otroke, ki so zavarovani kot družinski člani od dopolnjenega 18. do dopolnjenega 26. leta starosti).

Prek te povezave ZZZS pridobiva podatke za navedene zavarovane osebe, ki se šolajo v Republiki Sloveniji na srednji šoli, višji šoli ali po programu izobraževanja odraslih (centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja - CEUVIZ) oz. na visoki šoli (evidenca viskošolskega izobraževanja – eVŠ).

S pridobivanjem teh podatkov neposredno iz navedenih dveh evidenc tako sedaj zavezancem za prijavo teh družinskih članov oz. samim družinskim članom ni več potrebno prinašati oz. pošiljati potrdil o šolanju. Še vedno pa ga morejo predložiti, če se šolajo v tujini.

Poudari se dvoje:
- ZZZS pridobi za družinskega člana podatek, ali se šola, prvič šele, ko dopolni starost šele 18 let (od takrat je namreč to pogoj za urejenost zavarovanja) in
- po tej starosti podatek za novo šolsko/študijsko leto, ko se to začne (čeprav se je oseba v novo šolsko/študijsko leto vpisala že pred njegovim začetkom).

Ali ima otrok, ki je zavarovan kot družinski član, to zavarovanje urejeno po dopolnitvi starosti 18 let, lahko med drugim preveri  tudi prek e-storitev ZZZS, in sicer prek storitve:
- imam urejeno zavarovanje, kjer v iskalno polje vpiše številko zavarovanja in dobi splošen odgovor o urejenosti zavarovanja, ali
- vpogled v moje podatke, za katero potrebuje digitalno potrdilo in kjer v primeru, da zavarovanje ni urejeno, dobi tudi ustrezno obvestilo, zakaj ni urejeno (npr. ker ZZZS nima podatka, da se šola oz. ker je potrdilo o šolanju poteklo). Prek te storitve lahko urejenost zavarovanja družinskega člana preveri tudi tisti zavarovanec, po katerem je družinski član zavarovan (npr. starš za otroka, ki je po njem zavarovan kot družinski član).