Oddajte pobudo

Področje dela

Pomembne aktivnosti Ministrstva za javno upravo so usmerjene v izboljšanje poslovnega/zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva. Ključni projekti, ki se odvijajo v sodelovanju z drugimi resorji, so v prvi vrsti usmerjeni v reformo zakonodaje in zmanjšanje administrativnih ter zakonodajnih bremen ter v smeri izboljšanja storitev javne uprave (hitro, prijazno, kvalitetno).

Med pomembnejšimi aktivnostmi in projekti MJU, posebej izpostavljamo:
 • projekt »minus 25« – STOP BIROKRACIJI
 • projekt EKT – vzpostavitev poslovnega portala – enotne kontaktne točke za podporo postopkom pridobivanja dovoljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v RS – pomeni pomembno nadgradnjo vsebine domačega portala e-VEM za domače poslovne subjekte in vzpostavitev popolnoma novega portala za tujce (eu.gov.si)
 • eVEM - Portal za podjetja in podjetnike
 • projekt poenostavitve vstopnih pogojev – prenova predpisov in postopkov reguliranih dejavnosti in poklicev s ciljem izboljšanja zakonodaje oziroma prenove celotnega področja reguliranih poklicev in dejavnosti (poenostavitev postopkov, odprava ovir, deregulacija)
 • projekt uvajanja metodologije za presojo učinkov predpisov na gospodarstvo (»SME test« (od 2012 dalje))
 • projekt sistematične uvajanja evalvacije ukrepov OAO s preverjanjem dejanskih učinkov in merjenjem prihrankov (od 2009 dalje)
 • združitve portalov ter uvedba enotne uredniške politike
 • projekt prenove in modernizacije fizičnih VEM točk
 • okrepitev sodelovanja s ključnimi deležniki (gospodarstvo, nevladne organizacije, lokalne skupnosti, zbornice, strokovna javnost …)
 • pohitritev upravnih postopkov in odprava ovir pri izdaji dovoljenj (ARSO, Centri za socialno delo…)
 • zniževanje obremenjenosti poslovnih subjektov z vidika inšpekcijskih nadzorov
 • projekt e-javna naročila z možnostjo elektronske oddaje ponudbe, e-katalog, e- obratne dražbe in e-dosjeji (v sodelovanju z MF)
 • projekt e-Poročanje z izvedbo pilota na področju turizma – uvedba enotne vstopne točke za enkratno poročanje vsem organom (SURS, Policija RS, občine).