Oddajte pobudo

 

Pogled v prihodnost

- nadalnje izvajanje usposabljanj javnih uslužbencev za uporabo aplikacije MSP test - presoja učinkov na gospodarstvo,

-vpeljava koncepta One in one out - za vsako novo uvedeno obveznost je potrebno eno obstoječo ukiniti,

-vpeljava koncepta Goldplating - preprečitev zakonodajnega prenormiranja minimalnih EU standardov,

-vpeljava koncepta Fitness Check - pripraviti uporabniku prijazno zakonodajo,

-analiza regulatornih politik v Sloveniji v sodelovanju z OECD,  

-zmanjšanje števila predpisov za 10 %,

-vpeljava rednih evalvacij predpisov po enem letu uporabe na podlagi opravljenega MSP testa,

-MOPED (SVZ) – vzpostavitev modularnega okolja za elektronsko pripravo dokumentov (predpisov),

-vzpostavitev celovitega sistema obravnave pobud (t. i. lijak) in njihovega umeščanja v načrt dela posameznega ministrstva in uvrščanja v Enotno zbirko ukrepov, 

-vpeljava evalvacij posameznih realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen.