Oddajte pobudo
Pogled v prihodnost - nadalnje izvajanje usposabljanj javnih uslužbencev za uporabo aplikacije MSP test - presoja učinkov na gospodarstvo, -vpeljava koncepta One in one out - za vsako novo uvedeno obveznost je potrebno eno obstoječo ukiniti, -vpeljava koncepta Goldplating - preprečitev zakonodajnega prenormiranja minimalnih EU standardov, -vpeljava koncepta Fitness Check - pripraviti uporabniku prijazno zakonodajo, -analiza regulatornih politik v Sloveniji v sodelovanju z OECD,   -zmanjšanje števila predpisov za 10 %, -vpeljava rednih evalvacij predpisov po enem letu uporabe na podlagi opravljenega MSP testa, -MOPED (SVZ) – vzpostavitev modularnega okolja za elektronsko pripravo dokumentov (predpisov), -vzpostavitev celovitega sistema obravnave pobud (t. i. lijak) in njihovega umeščanja v načrt dela posameznega ministrstva in uvrščanja v Enotno zbirko ukrepov,  -vpeljava evalvacij posameznih realiziranih ukrepov za zmanjšanje zakonodajnih bremen.