Oddajte pobudo

Predstavitve

Dosežki na področju odprave administrativnih ovir (DSU 2016)

Boljša zakonodaja - prioriteta EK: Jeroen Casaer, Generalni sekretariat Evropske komisije, Služba za delovni program in javna posvetovanja

Kako do boljših predpisov – razkorak med teorijo in prakso: Renata Zatler, Ministrstvo za javno upravo:

Hrvaške dobre prakse sodelovanja z javnostmi pri pripravi predpisov: Igor Vidačak, Urad Vlade Republike Hrvaške za NVO:

Dosedanji koraki in načrti bodoče krepitve posvetovanja za javnostmi v RS: Matija Kodra, Ministrstvo za javno upravo:

Sodelovanje in vključevanje javnosti pri pripravi predpisov – video predstavitev prikazuje primer dobre in slabe prakse pri pripravi predpisov.

Priprava kakovostnih predpisov s presojo učinkov (SZKO 2014)

Primer dobre prakse: Spremljanje realizacije ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje (SZKO 2014)

Izzivi in priložnosti managemenata sistema kakovosti v luči nove strategije razvoja javne uprave (SZKO 2014)

S projektom STOP birokraciji do 360 mio EUR prihrankov v gospodarstvu (SZKO 2013)

Predstavitev STOP birokraciji!

Projekti na področju priprave boljših predpisov in odprave administrativnih ovir (angleška verzija)

Pregled aktivnosti na področju boljše zakonodaje od leta 2007 do leta 2012

"Boljša zakonodaja - osnova za dobre informacijske rešitve" (DSI 2012)

EKT, Enotna kontaktna točka (Delavnica 2012)

Odprava administrativnih ovir in poenostavitev postopkov s pomočjo informacijske tehnologije (IJU 2011)

Regulatorne reforme (2011)

Boljša zakonodaja - Boljše poslovno okolje za razvoj gospodarstva (2012)

Projekti MPJU na področju boljše zakonodaje in odprave administrativnih ovir (2012)