Oddajte pobudo

Prikaz poteka komentarja


Imate predlog? Oddajte pobudo!

Ali ste nezadovoljni s sedanjo ureditvijo predpisov v RS, menite, da je na velikem številu področij vse preveč dolgotrajnih in birokratsko zapletenih postopkov? Če se z navedenim strinjate in imate svoje predloge, potem nas o tem obvestite, kajti za dosego ambicioznega cilja je potrebno večplastno sodelovanje. Ta spletna stran je namenjena prav vam, da nam poveste, kateri predpisi so potrebni spremembe (tudi kateri so dobri oziroma je vpeljana dobra praksa) in kaj bi bilo potrebno spremeniti oziroma kaj poenostaviti.Pobudo bo strokovna ekipa »STOP birokraciji« pregledala in posredovala v reševanje pristojnim organom.

Po oddaji predloga oziroma komentarja, uporabnik takoj prejme samodejni odgovor o prejetju predloga/komentarja. V kolikor je predlog po presoji moderatorja ustrezen za objavo na spletu, uporabnik v svoj elektronski predal prejme obvestilo, da je predlog objavljen. V kolikor predlog za objavo ni primeren, uporabnik v svoj elektronski predal prejme obvestilo o zavrnitvi predloga. Ko je predlog sprejet v obdelavo in objavljen na spletu se posreduje pristojnemu organu.Skupaj s pristojnim organom se bomo zavzemali za rešitev in vas o tem sproti obveščali.

Cilj zbiranja predlogov in pobud je izboljšanje zakonodajnega in poslovnega okolja ter vzpostavitev države kot učinkovitega servisa za zadovoljstvo državljanov, zato se bomo maksimalno trudili, da jih pristojni resorji preučijo in v največji meri tudi upoštevajo. Vse pobude organov bo pregledala ekipa STOP birokraciji in v primeru nepopolnih oziroma splošnih odgovorov ponovno pozvala resorje k pripravi konkretnih stališč oziroma pozvala k realizaciji teh pobud. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletu, med drugim bodo doloèene pobude tudi redno uvrščene v vladne programe za izboljšanje poslovnega okolja ter dvig zadovoljstva uporabnikov.