Oddajte pobudo

Enotna kontaktna točka

Projekt Enotna kontaktna točka izboljšuje poslovno okolje

 

Projekt »Vzpostavitev poslovnega portala Enotne kontaktne točke - EKT« je projekt, ki s svojimi nalogami in cilji sistematično pristopa k izboljšanju poslovnega okolja.

Pregled, analiza in popis pogojev za opravljanje dejavnosti in poklicev so glavna naloga podprojekta EKT1. Informacije o pogojih za vstop in opravljanje dejavnosti ali poklicev se objavijo na spletnem portalu EUGO Slovenia (www.eugo.si – v angleškem jeziku in www.eugo.si/si - v slovenskem jeziku).

Analize in popisi zakonodaje tako predstavljajo podlago za sistematičen pristop k prenovi predpisov. Temeljni cilj pri prenovi zakonodaje na področju reguliranih poklicev in dejavnosti (SPPD) je izboljšanje zakonodajnega okolja, v smeri prenove, pametne regulacije, odprave administrativnih ovir, z velikim poudarkom na standardizaciji upravnih postopkov.

Vzpostavitev e-postopkov (EKT2)  je možno le na podlagi poenostavljene in standardizirane zakonodaje. Enostavne in pregledne informacije ter elektronski postopki omogočajo, da država in poslovni subjekti poslujejo hitreje, bolje in ceneje

Vir: EKT1