Oddajte pobudo

Seznanite se z opravljenimi meritvami administrativnih bremen

Obremenitve subjektov

Si želite videti koliko časa porabite in koliko stroškov vam povzroča različno poročanje, vodenje evidenc, inšpekcijski nadzor?
Omenjeni izpis vam omogoča:

- Pregled bremen glede na tipe obveznosti po predpisu

- Pregled bremen glede na vrsto subjekta po predpisu

Učinki sprememb

Vas zanima, koliko posamezne spremembe zakonodaje doprinesejo k razbremenitvi gospodarstva oziroma vzpostavitvi boljšega poslovnega / zakonodajnega okolja in katere so te spremembe?

- Pregled učinkov sprememb po predpisu / podzakonskem aktu