Oddajte pobudo

Zaključno srečanje projektov: Inovativen.si, Stop Birokraciji in Uvajanje sistemov vodenja kakovosti

vodje projektov Barbara Zupanc, Staša Mesec in Slavko Patekar

 

Ministrstvo za javno upravo  je 26. 10. 2023 pripravilo zaključno srečanje treh projektov: Inovativen.si, Stop Birokraciji in Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organih javne uprave-CAF. Srečanje je bilo namenjeno refleksiji preteklih dosežkov ter razmisleku o prihodnosti.

Dopoldanski del srečanja je bil namenjen plodni razpravi z uporabniki in soustvarjalci projektov. V razpravi so svoje vtise, mnenja in izkušnje soočili po trije sogovorniki z vsakega od projektov.

V razpravi so sodelovali: Zdenka Bajuk, Upravna enota Novo mesto; Ana Kyra Bekš, Servis 8, zavoda za storitveno oblikovanje in inoviranje na področju javnega sektorja; Andreja But, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport; Alen Gril, Dom Dr. Janka Benedika Radovljica; Branka Knafelc, Urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje; Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; Franc Vesel, nekdanji državni sekretar za malo gospodarstvo v kabinetu predsednika vlade; Ana Vodičar, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Mirjana Zgaga, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. 

Vsi so izpostavili, da so projekti pustili globok in trajen pečat.

Udeleženci so se strinjali, da bi se morali projekti nadaljevati, saj prinašajo inovativne vizije, nove načine delovanja ter izboljšujejo sodelovanje med posamezniki in institucijami v javnem in zasebnem sektorju.

Zaključni del srečanja je vključeval podelitev priznanj Skupnega ocenjevalnega okvira (CAF) za leto 2023. Zahvala je bila izrečena vsem sodelujočim, ki so s svojim prispevkom omogočili uspešen razvoj vseh treh projektov v zadnjih sedmih letih.

Na koncu je državni sekretar izrazil hvaležnost vodjem projektov, Barbari Zupanc, Staši Mesec in Slavku Patekarju, obenem pa tudi  vsem sodelavcem ter podpornikom projektov za njihov nesebičen trud in pozitiven prispevek. S tem je bila zaključena pomembna etapa razvoja na področju zmanjševanja birokracije in izboljšanja kakovosti storitev v javni upravi.