Oddajte pobudo

Z informativnimi izračuni do hitrejšega reševanje pravic iz javnih sredstev

Prenosni računalnik, svetilka, skodelica kave, kaktus

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so s pomočjo uvedbe informativnih izračunov avtomatizirali in poenostavili postopke podaljšanja pravic iz javnih sredstev, in sicer za: 
•    otroški dodatek (OD), 
•    državno štipendijo (DS),  
•    znižanje plačila vrtca (VR) 
•    subvencije plačila malice in kosila (MU in KU).

Informativni izračuni za stranko pomenijo, da mora vložiti le prvo vlogo za priznanje pravic. Ko bo pravica potekla, jo bo sistem avtomatizirano podaljšal in stranko o tem obvestil. Pri informativnem izračunu pa bo stranki vedno omogočena možnost ugovora. 

Bistvena prednost je, da bo pravica, ki bo priznana, nemoteno izplačana in ne bo prekinitev. 

S spremembo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in uvedbo informativnega izračuna, katerega cilj je poenostavitev in racionalizacija postopkov odločanja o letnih pravicah (OD, DS, VR, MU in KU) se razbremeni tudi delo zaposlenih na Centrih za socialno delo, pri vodenju posebnih ugotovitvenih postopkov ter upravičenci z vlaganjem ponovnih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Skupni ocenjeni administrativni prihranki, tako za upravičence kot za zaposlene na Centrih za socialno delo, znašajo 3.885.676 EUR na letni ravni

Samo za upravičence do otroškega dodatka, subvencije vrtca, subvencije malice in subvencije kosila, ki so jim bile priznane pravice na podlagi predhodno priznane pravice in prvič dodeljene pravice, so ocenjeni skupni prihranki v višini 1.979.104 EUR na letni ravni.

Za Centre za socialno delo so ocenjeni skupni prihranki v višini 1.906.571 EUR.

Sodoben socialnovarstveni sistem omogoča enovit, hiter, strokoven in učinkovit način odločanja o pravicah iz javnih sredstev.

Video predstavitev Avtomatizacija postopkov za podaljšanje pravic iz javnih sredstev