Oddajte pobudo

XXX. Dnevi slovenske uprave: okrogla miza na temo "Boljši predpisi in regulacija upravnih postopkov".

logo Dnevi slovenske uprave

V okviru jubilejnih, XXX. Dni slovenske uprave (DSU), ki so bili v prvi vrsti namenjeni razpravi o trajnostnem razvoju javne uprave, je potekala tudi okrogla miza na temo "Boljši predpisi in regulacija upravnih postopkov".

Na okrogli mizi so udeleženci razpravljali o številnih ključnih vprašanjih, povezanih s predpisi in regulacijo upravnih postopkov. Eden od poudarkov razprave je bil na nujnosti poenostavitve predpisov, da bi bili bolj dostopni in razumljivi državljanom. Jasni in preprosti predpisi so ključni za zagotavljanje pravne varnosti in zaupanja v državno upravo.

Na Okrogli mizi so sodelovali vodja okrogle mize dr. Polonca Kovač, Nataša Voršič, vodja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora Republike Slovenije, Marko Lotrič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, Rado Fele, v. d. direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Goran FORBICI, direktor CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij in Slavko Patekar, vodja projektov Stop birokraciji in e-Predpisi na Ministrstvu za javno upravo.

Konferenco je  organizirala Fakulteta za upravo. Gre za tradicionalni dogodek, ki združuje strokovnjake, akademike, politike in nevladnike.

Več o Dnevih slovenske uprave najdete tu.