Oddajte pobudo

Postopno vpeljevanje digitalizacije v naš vsakdan

Skupina odraslih na sestanku.

»Cilj Slovenije je, da smo po 5 letih na digitalnem indeksu med prvimi petimi državami«, je izhodišče izpostavil predsednik vlade.

Slovenija je po DESI indeksu digitalizacije na 16. mestu, za Finsko, Estonijo in Avstrijo, kar kaže na področju digitalizacije zaostanek za mnogimi evropskimi državami. ZDA in Kitajska pa prehitevata tudi Evropo.

Kot eden izmed pomembnejših ciljev je tudi omogočanje doslednega izvajanja temeljnega načela "vitke države". Državni organi so v upravnih postopkih tisti, ki morajo po uradni dolžnosti pridobiti vse potrebne podatke za izvedbo postopka. Državljane in poslovne subjekte je potrebno tega dela razbremeniti. Naj potujejo podatki in ne ljudje.  Pri tem je potrebno upoštevati vse vidike ravnanja z osebnimi podatki, tako na strani države kot uporabnikov.

»Cilji so tudi dogradi fizično digitalno infrastrukturo in povezati vse poslovne subjekte ter gospodinjstva, za vse to pa se potrebuje tudi temeljna znanja za uporabo digitalnih tehnologij, ki jih je treba vključiti v šolske programe.« 

Celotni posnetek 1. seje Strateškega sveta za digitalizacijo s vsebinskimi predlogi članov in možnimi rešitvami.

Pri postopnem vpeljevanju digitalizacije v naš vsakdan, sodelujemo tudi na projektu STOP Birokraciji, kjer pobude in predloge državljanov ter poslovnih subjektov preučimo skupaj s pristojnimi organi in nato oblikujemo konkretne ukrepe za vzpostavitev IT rešitev.

Oddajte pobudo za digitalizacijo na STOP Birokraciji tudi vi in nato spremljajte njeno realizacijo v Enotni zbirki ukrepov