Oddajte pobudo

Spodbude za mikro, mala in srednje velika podjetja

Na voljo so ponovno vavčerji za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge.

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti in predstavljajo nepovratna sredstva v višini od 300,00 do 9999,99 evrov, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve.

S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer. Posamezno podjetje bo lahko na leto koristilo maximalno 3 vavčerje, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 evrov na leto. 

Za vsak vavčer je objavljen javni poziv, na osnovi katerega podjetje odda enostavno vlogo v digitalni obliki preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. 

Na voljo so vavčerji za:

Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oziroma do porabe sredstev.

Več o vavčerjih na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada