Oddajte pobudo

Solidarnostni dodatek tudi za polnoletne dijake

V razširjen krog upravičencev, na podlagi Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19, za prejem enkratnega solidarnostnega dodatka sodijo v okviru PKP8 tudi polnoletni dijaki.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov, bodo na podlagi vložene vloge prejeli vsi dijaki s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in se  v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji in so dopolnili 18 let pred 19. oktobrom 2020.

Ob tem velja tudi pogoj, da na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Polnoletni dijaki lahko oddajo zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka preko eUprave, in sicer najkasneje do 28. februarja 2021.

Vlogo lahko oddajo brez uporabe  e-identitete ali z uporabo e-identiteto.

Izplačilo solidarnostnega dodatka se predvideva do 31. marca 2021.

 

Dostop do vloge

https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/socialne-pomoci/enkratni-solidarnostni-dodatek-za-polnoletne-dijake-.html