Oddajte pobudo

Razbremenitve z uvedbo elektronskih rešitev eRecept in eNaročanje

Eden pomembnejših ukrepov zmanjševanja administrativnih ovir, razbremenjevanja in poenostavitev na področju zdravstva je uvedba elektronskih rešitev eRecept in eNapotnica. Ključna kvantitativna metoda vrednotenja učinkov podprojekta eRecept in eNaročanje, uporabljena v evalvaciji, je pokazala, da se administrativni stroški iz leta v leto zmanjšujejo. V letu 2016 so skupno ocenjeni prihranki 3,4 mio EUR na letni ravni. Leto kasneje so se skupno ocenjeni prihranki dvignili na 15,5 mio EUR na letni ravni, v letu 2018 pa že na 20,7 mio EUR na letni ravni.

Z uvedbo elektronskih storitev se posledično omogoča nemotena komunikacija, varna in sledljiva izmenjava podatkov ter elektronske dokumentacije med izvajalci zdravstvene dejavnosti. S tem Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje dosega glavni cilj projekta eZdravje, in sicer zagotavljanje večje varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev.

eRecept je elektronska rešitev predpisovanja in elektronske izdaje zdravil (eRecept), ki podpira celoten proces od predpisovanja do izdaje zdravil na belem in zelenem receptu. V nadaljevanju so navedene ključne pozitivne spremembe za posamezne deležnike:

Zdravniki:

 • boljši nadzor in pregled nad že izdanimi recepti in bolj strukturirani predpisi zdravil;
 • lažje in hitrejše preverjanje interakcij med zdravili zaradi dodatnih funkcionalnosti;
 • učinkovitejša kontrola za posamezne rizične skupine;
 • manj administrativnega dela ter dostopnejše in hitrejše analize podatkov.

Farmacevti:

 • izboljšana možnost preverjanja interakcij med zdravili;
 • brez možnosti izdaje napačnega zdravila zaradi nečitljivosti pisave;
 • manj administrativnega dela in večja varnost;
 • dostopnejše in hitrejše analize podatkov.

Pacienti:

 • zmanjšana možnost neželenih učinkov jemanja zdravil;
 • varno shranjeni podatki o predpisanem zdravilu;
 • pregled nad statusi receptov;
 • omogočen postopek izdaje zdravil stalne terapije oziroma predpisovanje na daljavo.

 

Z namenom hitrejšega in učinkovitejšega naročanja na zdravstvene storitve je na voljo elektronska rešitev eNaročanje. V nadaljevanju so navedene ključne pozitivna spremembe za posamezne deležnike:

Zdravniki:

 • izboljšan dostop do podatkov posameznega pacienta;
 • omogočeno elektronsko poslovanje in izmenjava e-dokumentov;
 • učinkovitejše izvajanje zdravstvenih storitev;
 • dostopnejše in hitrejše analize podatkov;
 • boljši nadzor nad napotitvami in pridobivanje statistike.

Pacienti:

 • omogočen vpogled v čakalne vrste;
 • izboljšana in poenostavljena možnost naročanja pri zdravniku;
 • omogočena lažja izbira lokacije termina in izvajalca zdravstvene dejavnosti;
 • možnost odpovedi termina in ponovnega naročila;
 • omogočeno varno shranjeni podatki o napotitvi.

Podrobneje preberite v evalvacijskem poročilu.