Oddajte pobudo

Prvi informativni izračuni pri podaljšanju letnih pravic iz javnih sredstev

Dve roki, ki držita vsak po eno sestavljanko (puzzle)

Prvi informativni izračuni bodo narejeni za pravico do otroškega dodatka, subvencijo vrtca, subvencijo malice in kosila. V prihodnje se bo izvedel še izračun za uveljavljanje pravice do državne štipendije.

S 1. 7. 2021 bodo tako izdani prvi informativni izračuni za priznanje pravice do otroškega dodatka in subvencije vrtca. Informativni izračun bo imel enako vsebino in bo vročen kot dosedanja odločba za letne pravice iz javnih sredstev.

Upravičenci imajo na voljo tudi ugovor zoper informativni izračun, ki ga vložijo v 15 dneh od prejema informativnega izračuna. O ugovoru bodo odločali Centri za socialno delo. 

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti navajajo, da je »Pri informativnem izračunu pomembno, da se pravica začne izvrševati z dnem odpreme informativnega izračuna in vložen ugovor ne zadrži izvrševanja informativnega izračuna. Če oseba ne vloži ugovora, se informativni izračun šteje za dokončno odločbo centra za socialno delo. Oseba, ki zoper informativni izračun ni ugovarjala, nima pravice do pritožbe.«

Vir: RTV, 7. 6. 2021