Oddajte pobudo

Projekt STOP birokraciji del družine projektov Evropske kohezijske politike

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, namenjena vsem regijam in mestom.

Politika podpira ukrepe za ustvarjanje delovnih mest, poslovno konkurenčnost, gospodarsko rast, trajnostni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja državljanov.

Projekt STOP Birokraciji že več let uspešno vodimo v okviru Evropske kohezijske politike. Naše delo in cilji so usmerjeni v zmanjševanje zakonodajnih bremen, poenostavitev postopkov in vključevanje javnosti v pripravo predpisov, kar se odraža v boljšem zakonodajnem in poslovnem okolju. S pomočjo finančnih sredstev smo vzpostavili več spletnih orodji, ki nam omogočajo komuniciranje z zainteresirano javnostjo in prikazovanje dela državnih organov na področju boljše zakonodaje.

Naše poslanstvo je:

  • poenostaviti poslovanje državljanov in podjetij z državo;
  • sodelovati z državljani, podjetji, gospodarskimi združenji in državnimi organi;
  • prispevati k znižanju stroškov pri poslovanju z državo;
  • informirati o novostih s področja boljše zakonodaje, dobrih praksah.

Pobudo za poenostavitev postopkov nam posredujete preko portala STOP Birokraciji, preko eDemokracije komentirate predloge predpisov in s pomočjo posebne aplikacije podate tudi konkretne izračune za predlog spremembe predpisa. Če se odločite, da izračun pošljete, ga prejmejo pripravljavci predpisa na pristojnem ministrstvu. Enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje vsebuje nabor ukrepov po odgovornih ministrstvih s časovnico in stopnjo realizacije,tam je na voljo tudi napreden iskalnik, ki omogoča izpise podatkov po meri uporabnika.

Poleg sodelovanja z državljani, podjetji, državnimi institucijami in zainteresirano javnostjo, smo v stalnem stiku z gospodarskimi združenji, kjer poskušamo utrip terena upoštevati pri oblikovanju zakonodajnega okolja.

Bodite del pozitivnih sprememb in oodajte pobudo na portalu STOP birokraciji, preverite stanje realizacije sprejete pobude na Enotni zbirki ukrepov, oddajte svoje komentarje k predlogu predpisa na eDemokraciji ter s pomočjo aplikacije MSP test pripravite dodaten predlog presoje posledic na gospodarstvo.