Oddajte pobudo

Prihranki na področju predhodnega postopka pri presoji vplivov na okolje

Ilustriran moški oblečen v obleko s kravato, drži roke visoko v zrak.

Z uvedbo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ocenjeni prihranki v višini 37 tisoč evrov tako v času kot tudi denarju za različne deležnike v procesu.

Poenostavitve in razbremenitve za posamezne deležnike:

Vlagatelji zahtevka za predhodni postopek – znižanje stroškov za okoli 42% ali 5.763,47 EUR v primerjalnem obdobju od avgusta do maja.

–    Administrativne razbremenitve vlagateljev tistih posegov v okolje, ki po svojih lastnostih ne morejo imeti pomembnih vplivov na okolje;
–    gre za dvig praga, ki za vlagatelja pomeni obveznost zahtevati predhodni postopek. S tem se zmanjšuje nabor posegov v okolje, za katere je treba v predhodnem postopku ugotoviti ali bi lahko imeli pomembne vplive na okolje;
–    zmanjšuje se tudi nominalno število takih nameravanih posegov in zahteve za izvedbo tega postopka;
–    pragovi se spreminjajo na način, da ne ogrožajo temeljnega namena predhodnega postopka;
–    to pomeni tretjinsko zmanjšanje števila zahtev za izvedbo predhodnega postopka.

Agencija Republike Slovenije za okolje – znižanje stroškov za okoli 65% ali 22.766,82 EUR v primerjalnem obdobju od avgusta do maja. 

–    Razbremenitev upravnega organa, pristojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem področju sooča z veliki zaostanki;
–    razbremenitev upravnega organa na tem področju obenem pomeni tudi pospešitev upravnih postopkov na drugih področjih (npr. pri postopkih za izdajo okoljevarstvenih soglasij).

Pristojni organi – znižanje stroškov za okoli 80% ali 8.542,20 EUR v primerjalnem obdobju od avgusta do maja.

–    Razbremenitev pristojnih organov, ki morajo podati pisno mnenje o tem ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti.

Predhodni postopek je postopek predhodne presoje, v katerem se ugotovi ali bo treba za posamezen poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Izvede se le za posege v okolje, pri katerih se zaradi značilnosti nameravanega posega ali njihove lokacije lahko pričakujejo pomembni vplivi na okolje, ki jih določa Uredba.