Oddajte pobudo

Podaljšanje nekaterih letnih pravic po uradni dolžnosti

Dve roki, ki držita vsaka po eno sestavljanko (puzzle) Avtor: PuzzlePublicDomainPictures; pixabay

Letne pravice (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca in subvencija malice in kosila), ki se iztečejo, bodo Centri za socialno delo (v nadaljevanju CSD) podaljševali po uradni dolžnosti.

To pomeni, da vloge za podaljšanje pravic vlagatelj ne vlaga, saj bodo CSD-ji po uradni dolžnosti odločali o nadaljnji upravičenosti do pravice.

CSD-ji o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti odločajo že od 1. 1. 2019, od  1. 7. 2021 pa se o podaljšanju letnih pravic odloča z informativnim izračunom ali odločbo. 

Prva vloga

Če vlagatelj prvič vlaga vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, mora vložiti vlogo na predpisanem obrazcu (papirna ali elektronska vloga), prav tako mora oseba veš čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenje do pravice. 

Novo vlogo je treba oddati v primerih, ko vlagatelji:

  • pravico uveljavljajo prvič (na primer rojstvo otroka ali vpis v vrtec) in vlogo oddajo na obrazcu »Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev«
  • sporočajo spremembo (spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študente in spremembo vrste periodičnega dohodka, pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki jih ureja Zakon o štipendiranju Zštip-1), ki jo oddajo na obrazcu »Obrazec za sporočanje sprememb«.

Rok za izdajo odločbe je dva meseca.

Vir: gov.si, novice, 12.8.2022