Oddajte pobudo

Orodja za pomoč pri pripravi boljših predpisov EU

Zastava Evropske unije in članic Evropske unije

Evropska komisija že več let vlaga veliko truda v sistematično ocenjevanje gospodarskih, socialnih in okoljskih učinkov ukrepov politiki ter zagotavlja visoko kakovost predlagane zakonodaje. Konstantno strmijo k novim izboljšavam, da bi politika podpirala okrevanje in odpornost EU na najboljši možni način. Zadnja prizadevanja so usmerjena v pristope:

1) »NextGenerationEU« je program pomoči za odpravo posledic pandemije v obliki posojil in nepovratnih sredstev za podpro reformam in naložbam. 

2) REFIT – Program za ustreznost in učinkovitost zakonodaje, ki je usmerjen v poenostavitev postopkov in zmanjšanja bremen ter zahteva ocene in evalvacijo izvedenih poenostavitev. Boljša zakonodaja ima ključno vlogo tudi pri t.i. skupini »Fit for future«, ki pomaga identificirati pobude za poenostavitve zakonodaje EU tudi z uporabo digitalnih orodij.

3) »one in one out«, kjer morajo biti stroški predpisa, ki smo ga razveljavili in nadomestili z novim predpisom na posameznem področju uravnoteženi. Ocene stroškov se morajo osredotočiti na  mikro, mala in srednja podjetja (MSP) in državljane ter morajo biti pripravljene že v fazi priprave predloga predpisa.

4) vključiti cilje Združenih narodov za trajnostni razvoj, da bi pomagali zagotoviti, da vsak predpis prispeva k agendi trajnostnega razvoja do leta 2030 ter zagotoviti, da se načelo, »do no significant harm«, uporablja v vseh politikah v skladu s prisego evropskega zelenega dogovora;

5) načelo »digital by default« naj služi kot pomoč, da v predpise vključimo uporabo digitalne tehnologije in interoperabilne podatke. Danes morajo državljani in podjetja pogosto večkrat posredovati iste informacije pristojnim organom. Načelo samo enkrat bi moralo omogočiti ponovno uporabo ali izmenjavo podatkov in dokumentov, ki so jih ljudje že posredovali, na pregleden in varen način. 

6) načelo »strategic foresight« vključiti v oblikovanje politik, ki bo poskrbelo, da bo obstoječa in nova zakonodaja EU primerna za prihodnost.

Boljši predpisi morajo biti skupni cilj in odgovornost vseh institucij EU. Evropski parlament in Svet EU si želita polnomočnega sodelovanja pri oblikovanju politik in predpisov z vsemi državami članicami EU. Ozaveščanje državljanov, podjetji in civilne družbe o pomembnosti njihove vloge pri pripravi predpisov je nujno potrebno, da bomo zagotovili predpise, ki bodo usklajeni, jasni, merljivi in vključevali možnosti uporabe digitalnih tehnologij.