Oddajte pobudo

Obisk tuje delegacije ReSPA na Ministrstvu za javno upravo

ReSPA logo

V preteklem tednu je Ministrstvo za javno upravo gostilo tridnevni obisk tuje delegacije organizacije Regional School of Public Administration (ReSPA).

ReSPA, si prizadeva za krepitev sodelovanja med državami na Zahodnem Balkanu na področju javne uprave. Deluje skozi različne mreže, kjer sodelujejo ministri, višji uradniki in področni strokovnjaki. Obstaja programski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki institucij, odgovornih za vlade in evropske integracije.

Slovenski kolegi so z delegacijo delili svoje izkušnje na področju načrtovanja politik, upravljanja s človeškimi viri, mehanizmov usklajevanja zakonodaje na slovenski in evropski ravni ter področij sodelovanja med Slovenijo in Zahodnim Balkanom. Obisk je med drugim omogočil tudi priložnost za izmenjavo znanja in najboljših praks z vidika oblikovanja, sprejemanja in spremljanja nacionalnih strategij, procesov sodelovanja javnosti, ocene vpliva zakonodaje in načrtovanja proračuna..

Po uradnem sprejemu delegacije in uvodnem nagovoru Jureta Trbiča, državnega sekretarja Ministrstva za javno upravo Slovenije  so sledile predstavitve Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, kjer so predstavili  trenutni politični kontekst v povezavi s procesom pristopa k EU ter predstavili mehanizme usklajevanja zakonodaje EU. V zaključnem delu prvega dneva srečanja so bile s strani Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo predstavljene tudi rešitve za upravljanje s človeškimi viri v slovenskem javnem sektorju.

Drugi dan je bil posvečen predstavitvam vpeljevanja agilnih metod ter inovativnih pristopov dela v javni upravi, spodbujanja  inovacij, izvajanja rednih usposabljanj javnih uslužbencev in vpeljevanja principov boljše zakonodaje v slovensko javno upravo. Konkretneje so bili predstavljeni projekti Deep Demo, Inovativen.si in STOP Birokraciji. Delegacija je bila podrobno seznanjena s ključnimi področji dela Direktorata za kakovost na Ministrstvu za javno upravo:  inovativnost v javni upravi, izboljšanje zakonodajnega okolja s poudarkom na sodelovanju javnosti pri pripravi predpisov in reševanja sodobnih družbenih izzivov.

Zaključni dan študijskega obiska je bil osredotočen na vključevanje javnosti v procese oblikovanja in spremljanja strategij. Predstavniki Direktorata za lokalno samoupravo in političnega sistema ter nevladnih organizacij na Ministrstvu za javno upravo so delili izkušnje na področju vključevanja javnosti in kako Slovenija le-to spodbuja preko zakonodajne regulacije, portala e-demokracija in preko sistemske podpore nevladnim organizacijam. Iz Ministrstva za digitalno preobrazbo so predstavili vpogled v oblikovanje, sprejemanje in spremljanje strategij.  Predstavljene metode in tehnike dela so bile osredotočene na izkušnje priprave Strategije digitalnih javnih storitev 2030 in Strategije digitalne Slovenije 2030.

 Obisk se je zaključil s slovenskimi pristopi k povezovanju strateškega načrtovanja in načrtovanja proračuna, ki ga je predstavila Saša Jazbec, državna sekretarka Ministrstva za finance.

Skupni cilj vseh sodelujočih je izboljšati kakovost javne uprave in storitev za državljane ter podjetja na Zahodnem Balkanu.