Oddajte pobudo

Novost pri preverjanju omejitev glede ustanavljanja družb in podjetnikov

Združene pesti štirih rok, na mizi računalnik, kalkulator, časopis, tablični računalnik, svinčnik

Tržni inšpektorat Republike Slovenije obvešča, da ustanovitelj, družbenik in podjetnik ne more postati oseba, ki ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Tržnega inšpektorata RS izrečena globa zaradi prekrška po 26. točki prvega odstavka 685. člena ZGD-1. 

Omejitev je začela veljati 24. 8. 2021, in izhaja iz  6. točke prvega odstavka 10a. člena ZGD-1.

Omejitev preneha po treh letih od dneva pravnomočnosti odločbe. Omejitev po uradni dolžnosti preverjajo registrski organi (sodišča in AJPES) ter notarji neposredno v evidenci Tržnega inšpektorata RS.

Vir: Portal SPOT, 31. 8. 2021