Oddajte pobudo

Novi interventni ukrepi na področju gospodarstva in turizma

Listi papirja, svinčnik, pametni telefon, sponke, flomaster

Izpostavljamo tri ukrepe, ki imajo vpliv na gospodarstvo in izhajajo iz Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki je bil sprejet 7. 7. 2021.

•    Zakon o dajatvah za motorna vozila (7. člen)

Podaljšanje roka obveznosti plačila za odjavljeno vozilo iz Zakon o dajatvah za motorna vozila (Uradni list RS, št. 54/17) iz enega leta na dve leti.

•    Zakon o osebni izkaznici (13. člen)

Osebno izkaznico, ki ji je potekla veljavnost od 29. marca 2020, državljan Republike Slovenije do 31. decembra 2021 lahko uporablja kot javno listino za izkazovanje istovetnosti in državljanstva, če v tem času ni spremenil na osebni izkaznici vpisanega osebnega imena, prebivališča, datuma rojstva ali EMŠO, če mu ni prenehalo državljanstvo Republike Slovenije in če fotografija na osebni izkaznici še izkazuje njegovo pravo podobo.

•    Turistični boni (43. – 44. člen)

Uvedba novih bonov, namenjenih izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo vsi državljani in sicer: odrasli v višini 100 EUR, mladoletne osebe pa v višini 50 EUR. Novi boni bodo tako kot turistični boni iz lanskega leta, ki veljajo do 31. decembra 2021, prenosljivi med najožjimi sorodniki.

Vir: GZS, 9. 7. 2021.