Oddajte pobudo

Nič več čakanja v vrsti za bolniške liste

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo za delodajalce ter njihove zaposlene pripravlja elektronsko rešitev elektronski bolniški listi (eBOL). S 1. 2. 2020 se bolniški listi pri zdravnikih ne bodo več tiskali (razen izjemoma), delodajalci pa bodo do eBOL, ki bo izdan za začasno zadržanost od dela od 1. 2. 2020 dalje, obvezno dostopali le še preko portala SPOT (eVEM).

Uvedba eBOL predstavlja veliko administrativno razbremenitev in poenostavitev tako za delodajalce kot tudi za njihove zaposlene. Zaposlenim ne bo več potrebno dostavljati papirnega bolniškega lista svojim delodajalcem. Za delodajalce pa bo poenostavitev tudi na področju oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače na ZZZS. Vlogo za oddajo zahtevka za refundacijo nadomestila lahko delodajalec odda elektronsko preko portala SPOT (eVEM) ali na podlagi pisne vloge. Pri tem je pomembno, da k vlogi po novem ne bo treba več prilagati originala ali skeniranega bolniškega lista. Delodajalcu ne bo potrebno čakati, da mu bo delavec dostavil bolniški list, temveč bo tekoče seznanjen z izdanimi eBOL in jih bo lahko sam prevzel kadarkoli in tudi morebiti že pripravil zahtevek za refundacijo.

Poenostavitev postopkov in prihranke bodo tako občutili pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, osebnih zdravnikih, ki so pooblaščeni za izdajo 'zelenega' bolniškega lista, zavarovancih, delodajalcih, Finančni upravi (FURS), Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in ZZZS, saj trenutna izdaja bolniških list v papirni obliki predstavlja administrativno oviro za vse naštete subjekte.


Za več informacij spremljajte spot.gov.si ali zzzs.si.

Vir: http://spot.gov.si