Oddajte pobudo

Na eUpravi nova vloga - elektronski naslov za vročanje

Elektronsko pismo; Avtor:IO-Images; pixabay

Nova vloga, ki vam omogoča določitev, spremembo ali prenehanje elektronskega naslova za vročanje, je dostopna na portalu eUprava.

Elektronski naslov za vročanje je naslov za vročanje dokumentov v elektronski obliki. Sestavni del elektronskega naslova za vročanje je tudi kontaktna številka mobilnega telefona, na katero posameznik prejema in iz katere posameznik pošilja kratka obvestila o vročanju (e-vročilnica).

Posameznik ima lahko le en elektronski naslov za vročanje in kontaktno številko mobilnega telefona. Določitev elektronskega naslova za vročanje je prostovoljna in temelji na odločitvi posameznika.

Posameznik ima poleg določitve naslova za vročanje (ki predstavlja naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča in ga sestavljajo občina, naselje, ulica s hišno številko in dodatkom ter številka stanovanja) možnost določitve elektronskega naslova za vročanje. Naslov za elektronsko vročanje je lahko le en elektronski naslov za vročanje in kontaktna številka mobilnega telefona.

Poslovno sposoben posameznik lahko pristojnemu organu sporoči svoj elektronski naslov za vročanje in kontaktno številko mobilnega telefona ob prijavi stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kadarkoli, tudi če prebivališča ne spreminja.

Če poslovno sposoben posameznik nima svojega elektronskega naslova ali svoje številke mobilnega telefona, lahko navede elektronski naslov in številko mobilnega telefona osebe, ki jo s tem pooblasti za prejemanje in pošiljanje teh obvestil (pooblaščenec za e-vročilnico), ter njeno soglasje. Glede načina pooblastitve, prenehanja pooblastila in razlogov za izločitev uradne osebe se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

Poslovno sposoben posameznik mora pristojnemu organu sporočiti vsako spremembo, ki se nanaša na veljavnost elektronskega naslova za vročanje in kontaktne številke mobilnega telefona.

V Registru stalnega prebivalstva se o elektronskem naslovu za vročanje vodijo podatki:

  • elektronski naslov,
  • številka mobilnega telefona,
  • o pooblaščencu: osebno ime, EMŠO oziroma datum rojstva, če ta ni bila določena, naslov pooblaščenca za e-vročilnico, soglasje pooblaščenca za e-vročilnico,
  • datum vzpostavitve in popravkov teh podatkov.

Avtor: Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, spletna stran MJU, gov.si, 24. 10. 2022