Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Mehurček; Avtor: Clker-Free-Vector-Images; pixabay

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Prični z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Zakon o podnebnih spremembah, rok, 21. 10.;
 • Cenik storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, rok, 27. 10.;
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, rok, 28. 10..

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, rok, 20. 10.; 
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij, rok, 21. 10.;
 • Uredba o dopolnitvi uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, rok, 24. 10.;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za zbiranje in obdelavo podatkov emisij toplogrednih plinov in amonijaka v živinoreji in iz kmetijskih tal, rok.  24. 10.;
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za pripravo podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu, rok, 24. 10.;
 • Pravilnik o vsebini podnebnega poročila o stanju v kmetijstvu, rok, 24. 10.;
 • Sprememba pravilnika pogojih, ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila za opravljanje nalog spremljanja emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu, rok, 24. 10.;
 • Uredba o dopolnitvi uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in dajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, rok, 26. 10.; 
 • Uredba o poročanju glede prodaje in uporabe protimikrobnih zdravil pri živalih, rok, 26. 10..

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Zakon o detektivski dejavnosti, 4. 11.;
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje, 27. 10..

Vir: edemokracija, 13. 10. 2022