Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Mehurček; Avtor: Clker-Free_Vector_Images

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Prični z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2022-2032, 16. 9. 2022
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, 16. 9. 2022
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, 16. 9. 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, 5. 9. 2022

Ministrstvo za obrambo

 • Pravilnik o uporabi in upravljanju sistemov brezpilotnih zrakoplovov za opravljanje nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 29. 8. 2022

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o Prilogi k diplomi, 16. 9. 2022

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije, 16. 8. 2022

Ministrstvo za pravosodje

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru, 1. 9. 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Zakon o spremembi Zakona o industrijski lastnini, 1. 9. 2022

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. 27. 8. 2022

Ministrstvo za javno upravo

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, 15. 9. 2022

Vir: edemokracija, 16. 8. 2022