Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Mehurček; Avtor: Clker-Free-Vector-Images

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

Ministrstvo za javno upravo

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, 15. 9. 2022

Ministrstvo za zdravje

  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti, 25. 7. 2022
  • Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, 31. 7. 2022

Ministrstvo za okolje in prostor

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 23. 7. 2022
  • Uredba o gradbiščih, 1. 8. 2022

Ministrstvo za pravosodje

  • Zakon o zaščiti prijaviteljev, 10. 8. 2022

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Pravilnik o trženju semena oljnic in predivnic, 28. 7. 2022
  • Pravilnik o trženju semena zelenjadnic, 28. 7. 2022

Ministrstvo za infrastrukturo

  • Pravilnik o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci, 24. 7. 2022

Vir: edemokracija, 14. 7. 2022