Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Trije oblački s tremi pikami v notranjosti

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati:

Ministrstvo za okolje in prostor:

  • Pravilnik o razvojnih stopnjah nepozidanih stavbnih zemljišč, 24. 5. 2022
  • Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu, občinskem podrobnem prostorskem načrtu in o vrstah namenske rabe prostora, 6. 6. 2022
  • Pravilnik o dokumentaciji pri državnem prostorskem načrtovanju, 10. 6. 2022

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologijo:

  • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju. 9. 6. 2022
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, 23. 5. 2022

Ministrstvo za zdravje:

  • Pravilnik o vsebini in poteku pripravništva in sekundariata ter strokovnem izpitu doktorjev dentalne medicine in zdravnikov, 23. 5. 2022
     

Vir: eDemokracija, 11. 5. 2022