Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Trije oblački s tremi črnimi pikami v notranjosti

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, 25. 2. 2022, 
 • Pravilnik o izjemah za prodajo svežega sadja in zelenjave na tržnicah, 28. 2. 2022,
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, 1. 3. 2022,
 • Predlog odredbe o Programu promocije in informiranja javnosti o shemah kakovosti za obdobje 2022-2023, 7. 3. 2022,
 • Pravilnik o spremembi pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, 15. 3. 2022.

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru PODSKRAJNIK 2 v občini Cerknica, 23. 2. 2022,
 • Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave Mašinžaga, 28. 2. 2022,
 • Uredba o izvajanju delegirane uredbe (EU) o sistemih brezpilotnega zrakoplova in operatorjih sistemov brezpilotnega zrakoplova iz tretjih držav, 28. 2. 2022.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologijo

 • Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojnem programu za dijaške domove, 13. 3. 2022,
 • Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole, 13. 3. 2022,
 • Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami, 13. 3. 2022.

Ministrstvo za finance

 • Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, 24. 2. 2022.

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Pravilnik o vodenju podatkov katastra- nepremičnin, 25. 2. 2022, 
 • Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032 (ReNPRRO23-32), 7. 3. 2022,
 • Uredba o Regijskem parku Pohorje, 11. 3. 2022.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Zakon o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, 3. 3. 2022

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Pravilnik o določitvi cene obrazcev osebnih izkaznic, 9. 3. 2022,
 • Pravilnik o izvrševanju Zakona o osebni izkaznici, 11. 3. 2022.

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo

 • Uredba o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij, 3. 3. 2022

Vir: eDemokracija, 16. 2. 2022