Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Trije oblački s tremi črnimi pikami v notranjosti

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 
 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate:

Ministrstvo za zdravje:

  • Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2021-2030, rok, 20. 9,
  • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o razširjenih strokovnih kolegijih, rok, 21. 9.

Ministrstvo za infrastrukturo:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, rok, 21. 9.,
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programu, postopku in načinu opravljanja preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti odgovorne osebe za opravljanje prevozov v cestnem prometu, 30. 9.,
  • Uredba o obnovljivih virih energije v prometu, rok 30. 9..

Ministrstvo za okolje in prostor:

  • Uredba o spremembi Uredbe o embalaži in odpadni embalaži, rok, 21. 9..