Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Govoreči mehurček; Avtor: Clker-Free-Vector-Images; pixabay

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Prični z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsto in prehrano (MKGP)

  • Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet, rok 18. 6.

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP)

  • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita v pridobivalnem prostoru Lajše - Topos II, rok 5. 6.
  • Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja, rok 22. 6.  
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora, rok  23. 6. 

Ministrstvo za digitalno preobrazbo (MDP)

  • Uredba o podrobnejši vsebini načrta spodbujanja digitalne vključenosti, rok 17. 6.

Ministrstvo za zdravje (MZ)

  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi, rok 31. 5.

Statistični urad Republike Slovenije (SURS)

  • Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti, rok 30. 6.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energetiko (MOPE)

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij, rok     15. 6.


Vir: spletna stran eDemokracija, 23. 5. 2023