Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Govoreči mehurček; Avtor: Clker-Free-Vector-Images; pixabay

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Prični z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

 

Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP)

 • Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah, 4. 5. 2023,
 • Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost, 11. 5. 2023.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI)

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o šolskem koledarju za glasbene šole, 22. 5. 2023.

Ministrstvo za kmetijsto, gozdarstvo in prehrano (MKGP)

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, 28. 4. 2023,
 • Odredba o vključitvi sektorja sadja v izvajanje promocije za obdobje 2024-2026, 30. 4. 2023,
 • Uredba o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja sadja za obdobje 2024-2026, 30. 4. 2023,
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, 3. 5. 2023,
 • Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, 11. 5. 2023,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, 19. 5. 2023.

Ministrstvo za zdravje (MZ)

 • Navodilo o načinu vlaganja zahtevkov za izplačilo dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine, 24. 4. 2023,
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023,       25. 4. 2023,
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev v osebah javnega prava s področja zdravstva, 27. 4. 2023,
 • Zakon o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 3. 5. 2023,
 • Zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu, 3. 5. 2023,
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih, 5. 5. 2023.

Ministrstvo za finance (MF)

 • Zakon o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank, 18. 5. 2023,

Ministrstvo za infrastrukturo (MZI)

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žičniških naprava za prevoz oseb,                        15. 5. 2023,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil, 26. 5. 2023.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE)

 • Pravilnik o načinu usposabljanja in imenovanja usposobljenih oseb ter vodenju evidence usposobljenih oseb za presojo kakovosti, izdelavo celostnih prometnih strategij in mobilnostnih načrtov, 3. 5. 2023.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ)

 • Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilne transformatorje, 14. 5. 2023.