Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Govoreči mehurček; Avtor: Clker-Free-Vector-Images; pixabay

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Prični z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdrastvo in prehrano

  • Pravilnik o izvajanju javne veterinarske službe zbiranja, prevoza, skladiščenja, ravnanja, uporabe in odstranjevanja živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, 8. 3. 2023;
  • Uredba o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023, 1. 3. 2023;
  • Pravilnik o spremembah Pravilnika o evidenci posebnih kultur, 9. 3. 2023.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

  • Pravilnik o spremembi Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljavca energetskih naprav, 22. 3. 2023

Ministrstvo za obrambo

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 7. 3. 2023

Ministrstvo za gospodarstvo, tehnologijo in šport

  • Zakon o tržni inšpekciji (ZTI-1), 1. 3. 2023;
  • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij, 23. 3. 2023.

Ministrstvo za infrastrukturo

  • Uredba o prostem letenju, 20. 3. 2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o maturi, 1. 3. 2023

Ministrstvo za naravne vire in prostor

  • Pravilnik o priznavanju poklicne kvalifikacije pooblaščeni arhitekt državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, 1. 3. 2023