Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Govoreči mehurček; Avtor: Clker-Free-Vector-Images; pixabay

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Prični z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

Ministrstvo za zdravje

 • Pravilnik o minimalnih prostorskih, tehničnih in varnostnih pogojih, obsegu posteljnih zmogljivosti in ceni standardne nastanitve ter prehrane pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji v javni mreži dolgotrajne oskrbe, 24. 1. 2023,
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti, 25. 1. 2023

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev, 2. 2. 2023

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Uredba o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi, 1. 2. 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 27. 1. 2023,
 • Odredba o višini urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo upokojencev, 31. 1. 2023

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Odredba o spremembi prilagojenega izobraževalnega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, 31. 1. 2023

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo

 • Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo, 15. 2. 2023

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem odpadkov s plovil, 30. 1. 2023,
 • Uredba o nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima 7. 2. 2023,
 • Pravilnik o pomembnejših dosežkih, pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja, 10. 2. 2023,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, 10. 2. 2023.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Zakon o blagovnih rezervah, 9. 2. 2023

Ministrstvo za obrambo

 • Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040, 30. 1. 2023

Ministrstvo za javno upravo

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, 30. 1. 2023