Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Govoreči mehurček; Avtor: Clker-Free-Vector-Images; pixabay

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Prični z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate in rok do kdaj je možno kometirati

Ministrstvo za zdravje

 • Pravilnik o podrobnejših merilih za določitev višine dodatka za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, 27. 12. 22

Ministrstvo za javno upravo

 • Pravilnik o načinu izvajanja 220. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, 6. 1. 23,
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, 30. 1. 23

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Komisije (EU) o pravilih in postopkih za upravljanje brezpilotnih zrakoplovov, 4. 1. 23
 • Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), 12. 1. 23
 • Uredba o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomit v pridobivalnem prostoru Visoko 2 v občini Škofja Loka, 16. 1. 23

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Zakon o spremembi Zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa, 26. 12. 22
 • Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje programov in dejavnosti za odrasle, 30. 12. 22

Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo

 • Uredba o vodenju in vsebini podatkov o elektronskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoči infrastrukturi, omrežnih priključnih točkah in drugih elektronskih komunikacijskih omrežjih, 14. 1. 23

Ministrstvo za pravosodje

 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku, 9. 1. 23

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Uredba o pogojenosti, 28. 12. 22

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Uredba o spremembah Uredbe o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih, 6. 1. 23

Vir: edemokracija, 20. 12. 22