Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Trije oblački s temi črnimi pikami v notranjosti

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Spletno orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala, 21. 8.,
 • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju uredb (ES) o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje, 22.8.,
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, 27. 8.,
 • Uredba o uporabi oljčnih tropin in rastlinske vode za gnojenje, 29. 8..

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih, 23. 9.,
 • Uredba o spremembah Uredbe o razvojnem svetu kohezijske regije, 30. 8.,
 • Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, 17. 9.,
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o nadzoru trga in skladnosti proizvodov, 17. 9..

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA - D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač, 3. 9.,
 • Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov ZB 1, ZB 2, ZB 2/1, ZB 3, ZB 4, ZB 5, ZB 6 in ZB 7 Lurd za proizvodnjo pijač, 8. 9.,
 • Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine JAN-1/04 za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Gaja, 8. 9.,
 • Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah, 15. 9.,
 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal, 16. 9..

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti, 23. 8., 
 • Zakon o javnem potniškem prometu, 31. 8.,
 • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, 3. 9..

Ministrstvo za zdravje

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, 21. 8.
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti, 21. 8.,
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, 30. 8..

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, 27. 8. ,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v srednjih šolah z italijanskim učnim jezikom, 27. 8.,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in standardih v dvojezični srednji šoli, 27. 8.,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji financiranja izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva, 27. 8..