Oddajte pobudo

Komentirajte predpise v pripravi

Trije oblački s temi črnimi pikami v notranjosti v modri, zeleni in oranžni barvi

Če vam predlog predpisa ureja poslovanje oziroma vpliva na vaše delo ali privatno življenje, izkoristite priložnost in uporabite orodje za preračun učinkov sprememb predpisa. Orodje se nahaja na desni strani odprte spletne strani predloga predpisa na eDemokraciji. Za začetek izračuna kliknite na povezavo "Pričnite z izračunom".

Izdelajte svoj izračun in ga pripnite h komentarju! 

Seznam predpisov, ki jih lahko komentirate:

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih policije, 31. 7. 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 • Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2021-2030, 4. 8.

Ministrstvo za zdravje

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o posebnih zdravstvenih pogojih za pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo, 15. 8.,
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 6. 8..

Ministrstvo za okolje in prostor

 • Odredba o spremembi Odredbe o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, 13. 8.,
 • Odlok o spremembah Odloka o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, 13. 8.,
 • Pravilnik o katastrskih občinah, 30. 7.,
 • Uredba o spremembah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, 26. 7..

Ministrstvo za kmetijsvo, gozdarstvo in prehrano

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja-teran, 15. 9.,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije, 19. 8.,
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, 6. 8.,
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, 29. 7.,
 • Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o priznanju skupine proizvajalcev za skupno trženje, 28. 7..

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enakemožnosti

 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021-2030, 10. 9.

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Pravilnik o delih in opremi vozil, 17. 9.,
 • Zakon o oskrbi s toploto, 1. 9.,
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj, 13. 8..

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije, 3. 9.,
 • Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika, 20. 8.,
 • Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, 20. 8..

Ministrstvo za finance

 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, 5. 8.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnlogoijo

 • Uredba o načinu mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, 5. 8.