Oddajte pobudo

Kaj prinaša nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)?

Na mizi računalnik, telefon, miška, fotoaparat, slušalke, kava; Avtor: Skitterphoto, pixabay

Z vidika administrativnih razbremenitev ali poenostavitev zakon določa:

  • ukinitev Registra zbirk osebnih podatkov in dolžnosti notifikacije zbirk Informacijskemu pooblaščencu, kar je nadomeščeno z evidenco dejanj obdelav za upravljalce in obdelovalce osebnih podatkov;
  • določen je olajšan sistem izbire pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (pomembno za gospodarstvo, samoupravne lokalne skupnosti, pa tudi za državne organe - to so osebe, ki svetujejo znotraj upravljavcev osebnih podatkov glede skladnosti obdelave osebnih podatkov), tudi del javnega sektorja lahko izbere osebo iz zasebnega sektorja;
  • določena je definicija povezovanja zbirk osebnih podatkov – samo veliki sistemi s tveganimi obdelavami osebnih podatkov bodo potrebovali ureditev v področnem zakonu (sodni register, e-Sociala…)

Nekoliko je poenostavljeno področje biometrije, saj zakon omogoča uporabo biometrije za potrjevanje in predstavljanje identitete, kar je pomembno pri registraciji novih uporabnikov v storitve, ki zahtevajo visoko stopnjo zaupanja (pridobitev bančnega računa, elektronske denarnice).             

Pomembna novost glede določenih obdelav osebnih podatkov je tudi videonadzor na javnih površinah, kjer je ponekod možen, vendar je istočasno določenih precej varovalk.

Glede uporabe oddaljenega dostopa do notarja so spremembe vključene tudi v spremembi Zakona o notariatu, kar pomeni, da bo omogočeno izvajanje digitalnih notarskih storitev z možnostjo oddaljenega dostopa do notarja. V Notarski zbornico računajo, da bodo oddaljeno podpisovali dokumente zapisane v obliki notarskega zapisa, v naslednjem letu.

Vir: edemokracija (vladno gradivo, Ministrstvo za pravosodje), clipping, Finance, 20. 12. 22