Oddajte pobudo

Kaj prinaša nov Zakon o urejanju prostora

Lesena hiša na travniku

Nov Zakon o urejanju prostora po napovedih Ministrstva za okolje prinaša učinkovitejše vodenje postopkov priprave prostorskih aktov na državni in lokalni ravni ter učinkovitejše vodenje zemljiške politike.

Nov zakon prinaša projekten pristop pri sprejemanju prostorskih aktov. Pri državnih prostorskih načrtih bo ustanovljena projektna skupina, tako da bo delo potekalo hkrati med vsemi strokam, postopki načrtovanja posegov v prostor in postopki pridobivanja gradbenega dovoljenja bodo tekli kontinuirano, v nekaterih primerih pa tudi  vzporedno. Postopek celovite presoje vplivov na okolje in postopek priprave prostorskih izvedbenih aktov bosta integrirana tako za državne kot za občinske prostorske akte.

Vir: Spletna stran MOP, 17. 6. 21, celotna novica