Oddajte pobudo

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Elektronsko pismo; Avtor:IO-Images; pixabay

Pred odhodom v tujino si lahko na podlagi urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, naročite evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja 

Naročilo evropske kartice lahko opravite preko spletne strani ZZZS, mobilnega telefona s SMS sporočilom ali pri območnih enotah oziroma izpostavah ZZZS.

ZZZS priporoča, da evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja  zlasti v času največjega števila naročil (junij, julij) naročite najmanj 7 delovnih dni pred odhodom v tujino

Ob naročilu evropske kartice vam vam bo samodejno izdan tudi certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico. Certifikat v prilogi vam je poslan za primer, če evropske kartice ne bi bilo mogoče izdati pravočasno ali če morate nepričakovano takoj oditi v tujino.

Opozorilo: Če boste zdravstvene storitve v tujini uveljavljali na podlagi certifikata, morate certifikat predhodno natisniti, saj izvajalci zdravstvenih storitev v tujini sprejmejo le certifikat v papirni obliki. Certifikat ima omejeno obdobje veljavnosti (največ 90 dni).

Vir: spletna stran ZZZS, 18. 7. 2022