Oddajte pobudo

Enkratni solidarnostni dodatek za študente šolajoče na tujih visokošolskih zavodih

Vlada je sprejela protikoronski paket PKP 8, ki prinaša tudi nekatere solidarnostne dodatke, med drugim enkratni in solidarnostni dodatek za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na visokošolskih zavodih po ustreznem tujem študijskem programu, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17. in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Na eUpravi je od danes dalje na voljo vloga, ki jo morajo upravičenci za pridobitev solidarnostnega dodatka, oddati do 15. 2. 2021.

Na podlagi vložene vloge bo do 28. februarja 2021 nakazan dodatek tistim študentom, ki bodo vlogo oddali preko eUprave pravočasno, torej do 15. februarja 2021 do polnoči.

Vloge morajo biti popolne, v njih morajo biti navedeni pravilno vsi zahtevani podatki (transakcijski račun, odprt pri banki v EU, enotna matična številka občana EMŠO, priloženo ustrezno dokazilo o izobraževanju v tujini, spletna stran visokošolskega zavoda, davčna številka, naslov stalnega bivališča v Sloveniji).

 

Dostop do vloge:

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/solidarnostni-dodatek-za-studente-v-tujini