Oddajte pobudo

Elektronsko vlaganje in vročanje v pravosodnih postopkih od 15. januarja 2024

elektronska tehtnica sodstva

Od 15. januarja 2024 bo mogoče vlagati vloge, listine in pisanja ter izvajati vročanje po elektronski poti v zapuščinskih postopkih, postopkih za ureditev družinskih razmerij ter nekaterih postopkih za urejanje osebnih stanj. To spremembo omogoča nova Odredba, ki je bila nedavno objavljena v Uradnem listu RS.

Med postopki, kjer bo elektronsko poslovanje možno, so zapuščinski postopki, postopki za pridobitev popolne poslovne sposobnosti otroka, ki je postal roditelj, postopki za dovolitev sklenitve zakonske zveze, postopki v zakonskih sporih, postopki za ugotovitev in izpodbijanje očetovstva ter materinstva, postopki za varstvo koristi otroka, postopki o stanovanjskem varstvu ob razvezi zakonske zveze ter postopki po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini.

Od 15. januarja 2024 bodo tako lahko uporabniki, kot so državni organi, odvetniki, notarji, izvršitelji, stečajni upravitelji in druge osebe, za katere to določa zakon, vlagali in vročali dokumente po varni elektronski poti prek portala e-sodstvo. Obvezna je tudi registracija varnega elektronskega predala ali naslova za vročanje po varni elektronski poti v informacijskem sistemu sodstva.

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je tudi že obveščeno o izpolnitvi tehničnih pogojev za uvedbo elektronskega vlaganja in vročanja v pravosodnih postopkih. Z uvedbo te spremembe se pričakuje večja učinkovitost in hitrejše reševanje postopkov v pravosodnem sistemu Slovenije.