Oddajte pobudo

Elektronski postopek prijave nezgode in poškodbe pri delu

Elektronske storitve portala SPOT - Slovenska poslovna točka; Avtor: SPOT

S 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

Elektronski obrazec je, tako kot je bil tudi papirnati obrazec, sestavljen iz splošnega in zdravstvenega dela.

Splošni del obrazca izpolni delodajalec in s tem prijavi nezgodo pri delu v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu oziroma poškodbo pri delu v skladu s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter javnem zdravju.

Delodajalec mora prijaviti vsako poškodbo pri delu, ki ima za posledico vsaj en dan odsotnosti z dela (vsaj en dan bolniškega staleža), vsako smrtno in kolektivno nezgodo oziroma poškodbo.

Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS), podatke splošnega dela obrazca vnese elektronsko na portalu SPOT. Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, pa prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega pošlje po elektronski pošti na ZZZS, ki bo v njegovem imenu podatke iz obrazca vpisal v portal SPOT.

Zdravstveni del obrazca izpolni splošni izbrani osebni zdravnik (IOZ) zavarovanca oziroma poškodovanca.

Zavarovancem bodo prijave nezgod in poškodb pri delu in morebitni preklici, ki se nanašajo neposredno nanje, dostopni tudi na spletnem portalu ZZZS za zavarovane osebe  (https://moj.zzzs.si/), pri čemer za dostop potrebujejo digitalno potrdilo ali mobilno identiteto smsPASS.

Celotna novica je dosegljiva na spletnem portalu SPOT in gov.si.

Vir; Novice, SPOT, 1. 9. 2022