Oddajte pobudo

Elektronski postopek prijave nezgode in poškodbe pri delu

Elektronsko pismo; Avtor:IO-Images; pixabay

Delodajalci, vpisani v PRS, bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu (NPD) od 1. 9. 2022 dalje, prijavo lahko oddali le še na portalu SPOT.

Dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve.

Delodajalec, ki ni vpisan v PRS, prijavi nezgodo oziroma poškodbo pri delu tako, da izpolni splošni del obrazca v papirnati obliki in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali skeniranega po elektronski pošti na ZZZS. ZZZS bo v imenu takega delodajalca podatke iz splošnega dela obrazca vpisal v portal SPOT.

Kot delodajalec se šteje delodajalec in samozaposlena oseba, kot sta opredeljena s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, in zavezanec za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu, kot je opredeljen s predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Če ePrijave NPD na portalu SPOT ne bo vnašal zakoniti zastopnik delodajalca, jo bo lahko v njegovem imenu vnese in uredi pooblaščena oseba (notranja ali zunanja), ki pa si mora za to urediti novo pooblastilo, saj gre za nov postopek na portalu SPOT. Več informacij o tem je na voljo na portalu SPOT.

Pri vzpostavitvi ePrijave NPD smo sodelovali Ministrstvo za javno upravo (MJU), ZZZS, IRSD ter NIJZ.

Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu – novica, gov.si, 16. 8. 2022, MDDSZ