Oddajte pobudo

Elektronska prijava nezgode ali poškodbe pri delu

Oseba dela na računalniku; Avtor: SPOT

Delodajalec mora inšpekciji dela takoj prijaviti vsako nezgodo pri delu s smrtnim izidom oziroma nezgodo pri delu, zaradi katere je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, kolektivno nezgodo, nevarni pojav in ugotovljeno poklicno bolezen.

Od 1. 9. 2022 delodajalec, ki je poslovni subjekt, prijavo nezgode in poškodbe pri delu izvede elektronsko na portalu SPOT, kjer izpolni in elektronsko podpiše splošni del obrazca, s čimer nastane splošni del ePrijave nezgode in poškodbe pri delu.

Portal SPOT posreduje ePrijavo NPD na ZZZS in IRSD. Če je delodajalec na ePrijavi NPD navedel napačne podatke, lahko na portalu SPOT ePrijavo NPD prekliče in pripravi novo s pravilnimi podatki.

Delodajalec, ki ni poslovni subjekt, izpolni splošni del papirnega obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu in ga osebno prinese, pošlje po pošti ali po elektronski pošti na ZZZS. Referent ZZZS na portalu SPOT vnese podatke iz tega papirnega obrazca in jih elektronsko podpiše, da nastane ePrijava NPD. K ePrijavi NPD priloži skenirano papirno prijavo nezgode in poškodbe pri delu. Nadaljnji postopek je potem enak kot, če bi ePrijavo NPD vpisal delodajalec, ki je poslovni subjekt.

Osebni zdravnik poškodovanca do splošnega dela ePrijave NPD dostopa iz informacijskega sistema izvajalca zdravstvenih storitev skozi sistem on-line, ki ga upravlja ZZZS. Izvajalec v svojem informacijskem sistemu pripravi zdravstveni del ePrijave NPD in ga zapiše v on-line sistem. ZZZS splošni in zdravstveni del ePrijave posreduje NIJZ.

Kaj je doseženo s spremembami?

Z uvedbo ePrijave NPD so se poenostavili postopki za zavezance, ki so poslovni subjekti, saj obveznost prijave nezgode in poškodbe pri delu v elektronski obliki izvedejo hitro in enostavno, poleg tega ni več potrebno posredovati obrazca osebnemu zdravniku poškodovanca. Delavec lahko do ePrijav NPD, ki se nanašajo nanj, dostopa na ZZZS portalu.

Prednosti za ZZZS so poenostavljen dostop do podatkov, ažurni in pravilni podatki, zapis s strani IOZ v on-line sistem ZZZS, elektronska izmenjava med ZZZS in NIJZ ter nenazadnje celovitejša kontrola pravilnosti obračuna zdravstvenih storitev in izplačil denarnih dajatev, ki so posledica poškodb pri delu.

Pridobitve so tudi za IRSD, ki podatke ePrijave NPD pridobi hitro in v strukturirani elektronski obliki. Postopek se je poenostavil tudi za osebnega zdravnika, saj mu obrazca ni več potrebno ročno izpolniti in ga po pošti pošiljati delodajalcu in ZZZS, hkrati pa lahko varno dostopa do podatkov o preteklih nezgodah in poškodbah pri delu posameznega delavca.

Nenazadnje so poenastavitve tudi na strani NIJZ, saj ni več potrebno ročno vnašati prijav v evidenco.

Na podlagi podatkov iz leta 2021 skupno ocenjeni prihranki po vzpostavitvi elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu znašajo 324.603,23 EUR na letni ravni.