Oddajte pobudo

Elektronska oddaja vloge za pridobitev delovnega dovoljenja za delavce BIH in Srbije

Izbira ustreznega kandidata za zasedbo delovnega mesta

Za zaposlitev državljanov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju BIH) ali državljanov Srbije so na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji oziroma Sporazuma o zaposlovanju državljanov Srbije v Sloveniji potrebna delovna dovoljenja, ki jih izdaja Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju ZRSZ). 

Postopek izbire delavca migranta se začne na pobudo delodajalca, ki pri ZRSZ prijavi prosto delovno mesto na obrazcu PDM-KTD, ki ga lahko delodajalec odda: 
•    z osebnim obiskom pri ZRSZ, 
•    po pošti, 
•    elektronsko preko portala SPOT ali 
•    elektronsko preko Portala za delodajalce

Če ima delodajalec že znanega kandidata, lahko sočasno s prijavo potrebe vloži tudi vlogo na obrazcu TUJ-BIH 1 skupaj s Prilogo 2 (Izjava delodajalca o nastanitvi delavca migranta). 

Med navedenimi načini elektronska oddaja vloge pohitri postopek, zaradi omogočanja vlaganja popolnih vlog in bistveno hitrejše postopke reševanja s strani ZRSZ.

Za delodajalce takšen način vlaganja vloge predstavlja:
•    poenostavitve procesov dela (pridobivanje prilog, izpolnitev vloge, ipd.),
•    razbremenitev dela delodajalcev (krajši čas od izpolnitve do oddaje vloge),
•    prihranke v času in denarju pri opravljanju obveznosti (v elektronski obliki oddaje vloge ni nakupa     vloge, ki znaša 4,50 € in prav tako ni osebnega obiska na ZRSZ),
•    izboljšano in kvalitetnejšo izmenjavo podatkov med organi in delodajalci,
•    odprav napak (elektronska vloga omogoča v določenih delih že pred izpolnjene podatke iz uradnih     evidenc),
•    brezpapirno poslovanje (ni fotokopiranja prilog in izpolnjevanja papirnatih obrazcev);
•    približanje storitev uporabnikom. 

Bistvene prednosti vzpostavitve sistema elektronskih vlog so:
•    boljša kvaliteta in popolnost vlog, kar omogoča tudi hitrejše postopke reševanja, saj v primeru popolnih,
•    vlog ni dopolnjevanja, kar predstavlja glavni razlog za dolgotrajne postopke,
•    večja ažurnost, saj so elektronske vloge knjižene takoj po oddaji,
•    večja preglednost vlog in prilog. 

Z uvedbo elektronske oddaje vloge so skupni ocenjeni prihranki na podlagi števila elektronsko oddanih vlog v letu 2020 preko portala SPOT 42.607,10 EUR na letni ravni. Trenutno je izkoriščena možnost oddanih elektronskih vlog le 22,34 %. Še vedno se namreč 77,66 % vlog oddaja v fizični obliki. Ob upoštevanju, da bi bile vse vloge oddane po elektronski poti se ocenjuje skupni potencial prihrankov v višini 190.764,14 EUR na letni ravni

Popolna uvedba oddaje vlog v elektronski obliki bi bil pomemben ukrep na področju digitalizacije. Vsaka digitalizacija z vidika poenostavitev prinese pozitivno spremembo v procesu dela. Cilj je, da se poslovanje avtomatizira in optimizira, kar je odvisno tudi od pravilnega in celostnega pristopa na nivoju vsakega deležnika. S tega vidika bi bilo s strani delodajalcev smiselno v čim večjem obsegu izkoristili možnost elektronskega načina vlaganja vlog za delovna dovoljenja za delavce BIH in Srbije.